Viết bài tặng cho Beemuadi !

Những bài viết do độc giả viết,  Chuyên mục dành riêng cho các độc giả, nếu các bạn có những bài viết muốn chia sẻ với mọi người . Mọi bài viết bài có thể gửi về địa chỉ Email: beemuadi@gmail.com (bao gồm thông tin tác giả như địa chỉ Email, hình thức liên hệ) mọi thông tin sẽ được bảo mật ! Nếu bạn muốn trao đổi Guest Post cũng có thể liên hệ  theo hình thức này.

Hợp tác cùng Beemuadi

Bạn muốn mua Guest Post hay treo Banner quảng bá sản phẩm liên hệ beemuadi@gmail.com hoặc HOTLINE 0963.093.101 . 

Nếu bạn yêu quý có thể mời tôi một tách Coffe !

Ủng hộ tôi qua tài khoản ngân hàng :

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương (VietComBank) – Chi nhánh Hà Tây
Số tài khoản: 0691000388749

Số tài khoản : Luu Viet Hung